Taffii Hyvinvointikeskus

taffii_logo_vector

Rekisteröitymällä Kulkuri-palveluun näet Jumppakalenterin viikkokoosteen ja pääset varaamaan paikkasi ryhmäliikuntatunneille.

Rekisteriseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Hyvinvointikeskus Taffiin asiakas- ja markkinointitoimintaa. Selosteessa kerrotaan, miten Hyvinvointikeskus Taffii käsittelee kuluttaja-asiakkaidensa sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja muiden palveluidensa käyttäjien henkilötietoja asiakassuhde- ja markkinointitoiminnassa.

 

Hyvinvointikeskus Taffii sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Hyvinvointikeskus Taffiin henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot luottamuksellisina.

 

 1. Rekisterinpitäjä

Hyvinvointikeskus Taffii
 Valtarintie 2
 91100 Ii

Y-Tunnus 2961339-6

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Hyvinvointikeskus Taffii
Valtarintie 2
91100 Ii
0442017778
info@taffii.fi

 

Tietosuojavastaava:

Hyvinvointikeskus Taffii
Valtarintie 2
91100 Ii
0442017778
satu@taffii.fi

 

 1. Rekisteröidyt ja rekisterin nimi
 • Hyvinvointikeskus Taffii asiakas- ja markkinointirekisteri.
 • Käsittelemme rekisterissä asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden ja heidän edustajien henkilötietoja.esim. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 
 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus
 • Henkilötietoja käsitellään, kun jäsensopimus luodaan, jotta palveluita voidaan käyttää.  Lisäksi tehtävissä, jolloin jäseneen otetaan yhteyttä tai hänen tietojaan ylläpidetään tai päivitetään, voidaan käsitellä henkilötietoja.
 • Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Henkilötiedot sisältävät vain ne tiedot, jotka henkilö itsestään antaa. Kerättäviä henkilötietoja käytetään hyvinvointikeskus Taffiin palvelujen ylläpitoon sekä asiakassuhteiden hoitoon ja näissä asioissa mahdollisiin yhteydenottoihin.
 • Käytämme valvontakameratallenteita turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseen. Varmistamme asianmukaisen käytöksen, ennaltaehkäisemme rikokset sekä niitä käytetään mahdollisten tapahtuneiden rikosten selvittämiseen.
 • Sekä asiakkaan suostumuksella kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot.
 
 
 1. Rekisterin tietosisältö

Keräämme seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,  syntymäaika, sosiaaliturvatunnus, käyntihistoria sekä henkilön laskutustiedot.

 

 1. Rekisterin tietolähteet

Asiakastietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen. Keräämme tietoja, kun sopimus tehdään. Annat tietosi, kun rekisteröidyt tai kun käytät Hyvinvointikeskus Taffiin palveluja. Henkilötiedot  annat sinä itse, joko rekisteröitymällä järjestelmäämme tai antamalla ne asiakaspalvelussa meille.

 

 1. Tietojen luovutus

Henkilötiedot luovutetaan laskutusta, perintää sekä henkilötietojen tarkistusta varten asiakashallintasovelluksessa. Näissä palvelevat Kulkuri Kulunvalvonta Oy, sekä RopoCapital Oy. Voimme myös muuttaa palveluntarjoajaa, jolloin tiedot siirtyvät.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

 1. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Sähköinen rekisteri on talletettu palomuurien, salasanojen ja muilla teknisillä keinoilla suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain Hyvinvointikeskus Taffiin valtuuttamilla henkilöillä. Meillä ei ole käytössä paperisia erikseen säilytettäviä asiakirjoja. Valvontakameratallenteet säilytään salasanalla suojatulla omalla palvelimella. Mikäli asiakas osallistuu arvontaan tai palautekyselyyn, asiakirjat tuhotaan asiaankuuluvalla tavalla.

Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain tarpeellisen ajan niin, että  tietosuojaselosteen henkilötietojen käsittelytehtävät toteutuvat. Tietoja voidaan joutua säilyttämään pidempään silloin, kun se johtuu kirjanpitolaista tai jonkun muun soveltuvan lain velvoitteista.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinoinnissa. Ottamalla meihin yhteyttä info@taffii.fi, voimme ottaa sinut pois sähköpostitse lähetettävästä suoramarkkinoinnista.

Lisäksi sinulla on oikeus, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti,:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä,
 • päästä tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot,
 • vaatia epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua taikka tietojen täydentämistä,
 • vaatia tietojesi poistamista,
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kun se perustuu antamaasi suostumukseen,
 • kieltää henkilötietojesi käsittely henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella, siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme,
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot hyvinvointikeskukseen. Käsittelemme näitä henkilötietoja sopimuksen tai suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti, ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää tarkentamaan pyyntöä, ja varmentamaan henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelyä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavan lain/säädösten perusteilla.

Voit aina myös valittaa asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme olisi käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Lähetä oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Hyvinvointikeskus Taffii

Valtarintie 2

91100 Ii

satu@taffii.fi

Vastaamme pyyntöihisi mahdollisimman pian.

 

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

 

Maksuehdot

Jäsen voi maksaa liittymismaksun ja kuukausimaksun ensimmäisen maksuerän korttimaksulla vastaanotossa sen ollessa auki. Keskuksessa maksun voi suorittaa pankki-/luottokortilla tai liikuntarahalla. Meillä käy maksuvälineenä useimmat liikuntaedut: Epassi, Eazybreak, Edenred,Smartum, Tykysetelit.

Sopimuksen mukaiset tulevat kuukausimaksut tullaan laskuttamaan jäseneltä sähköpostilla tai e-laskulla kerran kuukaudessa. Laskutusta varten jäsenellä tulee olla sähköposti tai tehdä e-laskusopimus verkkopankissa. Jäsen vastaa itse e- laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan. Hyvinvointikeskus TAFFIIlla ja sen laskutusyhteistyöyrityksellä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Myös perimiskulut veloitetaan asiakkaalta. Asiakas huolehtii, että rekisterissämme on päivitetyt oikeat asiakastiedot (sähköposti sekä osoitetiedot) laskutusta varten. Muistathan huomioida tämä myös muuttaessasi!

 

Hinnanmuutokset

Ilmoitettuaan asiasta jäsenelle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Hyvinvointikeskus TAFFII voi korottaa tai laskea jäsenyyden hintaa. Hyvinvointikeskus TAFFII ilmoittaa muutoksista keskuksen infotaululla, someen ja sähköpostitse. Hyvinvointikeskus TAFFII on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

 

Vastuu maksuista

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, jäsenen oikeus Hyvinvointikeskus TAFFIIn palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen jäsensopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen jäsen on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Hyvinvointikeskus TAFFIIlla on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.

Kaikki Hyvinvointikeskus Taffiin hinnat ovat esillä osoitteessa www.taffii.fi sekä taffiin verkkokaupassa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ellei toisin mainita. Hinnat ovat euroja.

Verkkokaupan maksuehto heti. Vuosisopimuslaskutusasiakkaat; yksityisille 14 pv nto, yrityksille 7 pv nto.

 

Toimintaa ja sopimusehtoja koskevat muutokset

Hyvinvointikeskus TAFFII pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa asiakaspalvelun ja keskuksen aukioloaikoja ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Hyvinvointikeskus TAFFII ilmoittaa muutoksista keskuksen infotaululla sekä somessa. Hyvinvointikeskus TAFFII pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja tuotteiden määrää. Hyvinvointikeskus TAFFII varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

 

Muuta huomioitavaa;

– Jos jäsen tahallisesti vaurioittaa TAFFIIN kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

– Käytä aina treenipyyhettä kuntosalilaitteilla harjoitellessasi ja käytä treenipyyhettä myös ryhmäliikuntatunneilla mattojen päällä.

– Pyyhi laitteet käytön jälkeen. Näin varmistamme että laitteet ovat aina siistejä.

Käytä aina asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita.

– Palauta liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen.

– Anna kaikille vieraillemme mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita.

– Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön ei ole sallittua.

– Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta ennen sovittua aikaa, ja peruuttamatta jättäminen on toistuvaa, jäsen voi menettää varausoikeutensa määräajaksi

tai pysyvästi. Mikäli kyseessä on peruuttamaton oheispalvelu, kuten esim. ohjaus, veloittaa Hyvinvointikeskus TAFFII käyttämättä jääneestä ajasta hinnaston mukaisen hinnan.

– Mikäli jäsen ei noudata sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia jäseniä tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan jäsenyys jäädyttää määräajaksi tai perua

kokonaan. Hyvinvointikeskus TAFFII ei tässä tapauksessa palauta mahdollisesti ennakkoon maksettuja maksuja.

– Jäsen on tietoinen, että Hyvinvointikeskus TAFFIIn toimitilassa on tallentava kameravalvonta.

– Mikäli jäsen tuo luvatta Hyvinvointikeskus TAFFIIN tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 150€ euron korvauksen. Korvaus laskutetaan jäseneltä sähköpostilaskuna.

– Hyvinvointikeskus TAFFIIn palveluliiketoimintaan sisältyvät yksilö- ja pienryhmävalmennuspalvelut sekä niihin rinnastettavat ohjauspalvelut. Hyvinvointikeskus TAFFIIn jäsenellä ei ole oikeutta toteuttaa edellä mainitun kaltaisia palveluita ilman keskuksen antamaa kirjallista suostumusta toisille Hyvinvointikeskus TAFFIIN jäsenille. Mikäli Hyvinvointikeskus TAFFII jäsen rikkoo sääntöä niin hän sitoutuu maksamaan Hyvinvointikeskus TAFFIIlle 300 euron korvauksen.

– Kuvaamme markkinointimateriaalia satunnaisesti tunneiltamme ilman erillistä ilmoitusta siitä, ilmoitathan meille info@taffii.fi, mikäli haluat että sinua ei näy kuvissa. Pyrimme kaikki kuvat ottamaan siten, että ketään ei tunnista suoraan kuvasta. Mikäli otamme suoraa kasvokuvia, asiakkaalta aina kysytään lupaa julkaisuun.

 

Soveltuva laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Ylivoimainen este (Force majeure)

Hyvinvointikeskus Taffii ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten tuotteen loppumisesta, tavarantoimittajan vaikeuksista, sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Hyvinvointikeskus Taffiin toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.